banner_oilandgas

น้ำมันและก๊าซ

ใช้โดรนบินตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซหรือน้ำมัน เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนติดตั้งและการซ่อมบำรุงรักษา

DJI Drones ช่วยให้โครงการก่อสร้างง่ายขึ้นได้อย่างไร?

ลดความเสี่ยง

ลดความเสี่ยง

ปกป้องบุคลากรจากสถานที่และวัสดุที่เป็นอันตราย พร้อมจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เต็มประสิทธิภาพ

ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

ใช้กล้องและเซ็นเซอร์ของโดรนเพื่อบินตรวจสอบจุดที่สำคัญ ในขณะที่บุคลากรยังคงทำงานต่อไปได้

เชื่อถือได้

ข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้

รับข้อมูลเชิงลึกทางอากาศ เพื่อระบุความผิดปกติของตำแหน่งที่ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

การผลิต

การผลิตและโรงกลั่น

ใช้โดรนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงาน หรือกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากร

ท่อส่ง

ท่อส่งก๊าซหรือน้ำมัน

ใช้โดรนช่วยตรวจสอบท่อส่งก๊าซหรือน้ำมัน ที่มีความยาวและกระจายไปทั่วภูมิภาคต่างๆ เพื่อระบุการรั่วไหล หรือความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว

สำรวจและก่อสร้าง

การสำรวจและก่อสร้าง

ใช้โดรนช่วยสำรวจพื้นที่ โดยสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมแจ้งข้อมูลให้กับโครงการก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินงานก่อสร้าง

backtotop DJI Phantom Thailand