ยกระดับผลงานของคุณสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีของโดรนสำหรับองค์กร

เพิ่มศักยภาพ

เพิ่มศักยภาพ

ขยายขีดความสามารถของทีม
ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ

ลดความเสี่ยง

ลดความเสี่ยง

เพิ่มความปลอดภัย ให้ทีมอยู่ห่างไกลจากพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนดเวลา

ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

จัดเก็บภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ช่วยให้ตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

ใช้กับอุตสาหกรรมใดได้บ้าง

backtotop DJI Phantom Thailand