banner_elect

ไฟฟ้า

จัดการกริดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีจากโดรนอุตสาหกรรม ช่วยตรวจสอบการก่อสร้าง ทำให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างง่ายดาย

DJI Drones ช่วยจัดการกริดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าได้อย่างไร?

เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ

จัดการปัญหาด้านไฟฟ้าด้วยข้อมูลเชิงลึกทางอากาศที่แม่นยำ ซึ่งโดรนสามารถระบุสิ่งผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว

ลดต้นทุน

ลดต้นทุน

ใช้เทคโนโลยีจากโดรนดำเนินการตรวจสอบได้อย่างตรงจุด ช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา

ยกระดับความปลอดภัย

ยกระดับความปลอดภัย

ปกป้องบุคลากรจากอันตราย โดยใช้โดรนบินตรวจสอบจุดเสี่ยงแทน และระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

การวางแผนและออกแบบ

การวางแผนและออกแบบการก่อสร้าง

ใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่ทางอากาศ และนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบจำลอง 2D และ 3D เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและวางแผนการออกแบบได้อย่างแม่นยำ

การก่อสร้าง

การก่อสร้าง

เทคโนโลยีจากโดรนช่วยจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการก่อสร้าง เพื่อติดตามความคืบหน้า และปกป้องบุคลากรให้ปลอดภัยจากพื้นที่เสี่ยง

โครงข่ายไฟฟ้า

โครงข่ายไฟฟ้า

ใช้โดรนช่วยตรวจสอบโครงสร้างของกริดไฟฟ้า พร้อมส่งข้อมูลให้อย่างละเอียดและแม่นยำ ทำให้สามารถซ่อมแซมได้ทันที

การผลิต

การผลิตไฟฟ้า

สำรวจสภาพของโรงไฟฟ้า โดยใช้โดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน สามารถระบุความเสี่ยง และจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องปิดระบบการทำงาน

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

กำจัดเศษขยะที่ติดค้างอยู่บนสายไฟอย่างรวดเร็ว โดยใช้โดรนที่ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ ช่วยให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

backtotop DJI Phantom Thailand