โดรนสำรวจรุ่นใดเหมาะกับงานของคุณ

BUYING GUIDES

SEP 29,2021

Tags:

featured image

ขณะที่เทคโนโลยีของโดรนมีความคล่องตัวและเข้าถึงได้มากขึ้น งานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงนำโดรนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น อธิบายได้ง่ายๆ ว่าโดรนกำลังจะเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ โดยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ปรับปรุงความปลอดภัย และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรง

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจและการทำแผนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากการใช้โดรนเพื่อแก้ปัญหา ในขณะที่วิธีการสำรวจแบบเดิมใช้ระยะเวลาเป็นวันหรือสัปดาห์จึงได้งานที่ต้องการ แต่โดรนสามารถให้ผลลัพธ์ของงานโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว พร้อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากโดรน มีการพัฒนา และการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับงานหลากหลายประเภท ดังนั้นการเลือกโดรนสักลำขึ้นอยู่กับความต้องการหรืองานของคุณ

 

แนะนำโดรนที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจและทำแผนที่

  1. Phantom 4 Pro
  2. Phantom 4 RTK
  3. Phantom 4 Multispectral
  4. Matrice 300 RTK + P1
  5. Matrice 300 RTK + L1
  6. Matrice 600 Pro + และอุปกรณ์สำรวจ

 

มีคำกล่าวในอุตสาหกรรมการก่อสร้างว่า “Schedule, Cost, and Safety, select two.” (กำหนดการ ค่าใช้จ่ายและความปลอดภัย เลือก 2 อย่าง) และสำหรับเราอะไรที่ทำให้โดรนนั้นเป็นตัวเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง นั่นคือเราต้องเลือกและทำให้ดีขึ้นทั้งสามอย่าง กล่าวโดย Grant Hagen, VDC Manager, The Beck Group

 

ด้วยประโยชน์ของโดรนที่นำมาใช้ในการสำรวจ ทำให้หลายๆ ธุรกิจเข้ามาปรึกษาว่าโดรนแบบไหนที่เหมาะสมกับงานของตน การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยตัวเลือกที่มีมากมาย เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจก็อาจเป็นเรื่องที่ยาก

 

 

สำหรับบทความนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดการสำรวจและการทำแผนที่ที่ DJI นำเสนอ และทำความรู้จักกับสิ่งที่คุณควรรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าโดรน DJI รุ่นใดตรงตามความต้องการมากที่สุด

 

การทำแผนที่ หรือ การสำรวจ

 

อันดับแรก อธิบายความแตกต่างระหว่างการสำรวจและแผนที่

แผนที่ คือ การแสดงภาพของพื้นที่ใช้เพื่อแสดงภูมิศาสตร์และคุณลักษณะต่างๆ

การสำรวจ มีความคล้ายแผนที่ เพื่อวัดตำแหน่งของระยะห่างระหว่างสองและสามพื้นที่มิติ

โดยแผนที่และการสำรวจมีความเกี่ยวข้องกันแต่แตกต่างกันที่การใช้งานและค่าใช้จ่าย

 

ความเร็ว หรือ ความแม่นยำ

 

ข้อสำคัญในการใช้โดรนในการสำรวจ คือ ความรวดเร็วในการทำงาน การบินที่ว่องไวเหนือพื้นที่เป้าหมาย สามารถให้ข้อมูลได้รวดเร็วแม่นยำและได้ข้อมูลที่นำไปดำเนินการต่อได้

 

อย่างไรก็ตามเมื่อต้องการเลือกโดรนสำหรับสำรวจและทำแผนที่ สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึง คือ ความเร็วและความแม่นยำ ในระหว่างการสำรวจและทำแผนที่  บางเทคนิคและอุปกรณ์สามารถให้ผลลัพธ์ที่มีระดับความแม่นยำสูงขึ้น และในบางเทคนิคให้ผลลัพธ์ที่ดำเนินการภายใต้เวลาที่กดดัน

 

ระยะห่างของตัวอย่างพื้นดิน

 

ระยะห่างของตัวอย่างพื้นหรือการสำรวจด้วยภาพถ่าย คือ ระยะห่างของตัวอย่างพื้นดิน หรือ GSD ถูกกำหนดเป็นความยาว (นิ้ว เซนติเมตร หรือมิลลิเมตร) ระหว่างจุดศูนย์กลางของสองจุดภาพที่เชื่อมต่อกันบนแผนที่

 

อีกทางหนึ่ง GSD ถือได้ว่าเป็นความยาวหนึ่งจุดภาพในแผนที่ ตัวอย่างเช่น ค่า GSD ที่โดรนทำได้ GSD 5 ซม./จุดภาพ(Pixel) คือ หนึ่งจุดภาพบนภาพถ่ายเท่ากับระยะบนพื้นดิน 5 เซนติเมตร เป็นต้น แผนที่ที่มีขนาดเล็กกว่า GSD จะมีความละเอียดสูงและแม่นยำกว่า

 

เมื่อใช้โดรนเพื่อสำรวจด้วยภาพถ่าย ปัจจัยหลักที่อาจส่งผลต่อ GSD ของคุณคือคุณภาพของกล้อง (ทางยาวโฟกัส ความละเอียดกล้อง) และระดับความสูงในการบิน ตัวอย่างเช่น การบินโดรนบนระดับความสูงที่มากอาจจะช่วยครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขึ้นในเวลาสั้นๆ แต่การจับภาพข้อมูลจะมีความละเอียดต่ำ

 

จุดควบคุมภาคพื้นดิน และการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK)

 

จุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดิน (GCPs) จุดที่ทราบค่าพิกัดพื้นดินซึ่งใช้ในการปรับเทียบการสำรวจและเพิ่มความแม่นยำ การสำรวจส่วนใหญ่จะใช้ GCPs วางหลายจุด ถือเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าจะต้องแลกกันระหว่างความเร็วในการสำรวจ และความแม่นยำ เพราะอาจใช้เวลานานในการจัดเตรียมและวัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน

 

ทางเลือกที่นิยมใช้แทน GCPs คือ Real-Time Kinematics (RTK) ซึ่งใช้ตำแหน่งดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน โดยอ้างอิงตำแหน่งที่สองเพื่อส่งข้อมูลที่แม่นยำ

 

รายละเอียดตัวเลือกเมื่อพูดถึงการสำรวจและทำแผนที่ด้วยโดรน

 

 

เลือกข้อมูลเซนเซอร์

 

เมื่อเลือกวิธีการสำรวจและการทำแผนที่ ต้องอย่าลืมว่าข้อมูลประเภทใดที่คุณหรือลูกค้าต้องการ โครงการต่างๆ อาจต้องการข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นควรนำเสนอแนวทางที่แตกต่างกันตามความต้องการ

 

การสำรวจด้วยภาพถ่าย (Photogrammetry)

 

การสำรวจทางอากาศส่วนใหญ่เป็นการสำรวจด้วยภาพถ่าย หรือการสร้างแบบจำลอง 2 มิติหรือ 3 มิติ จากการรวมภาพถ่ายดิจิทัล โดรนที่ใช้สำรวจและทำแผนที่แต่ละรุ่นจะติดตั้งกล้องดิจิทัลที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายภาพดิจิทัลที่มีความละเอียดสูง สามารถติดตั้งอุปกรณ์กล้องออบริคที่สามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติและระยะบินลดลง อีกทั้งยังสามารถนำภาพถ่ายมาต่อเข้าด้วยกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ Photogrammetry เช่น DJI Terra ผลลัพธ์ของแบบจำลองที่ได้ยังนำมาระบุและวัดลักษณะเฉพาะ เช่น ระยะทาง พื้นที่ ปริมาณ และอื่นๆ

 

 

Lidar หรือการตรวจจับภาพแสงและวัดระยะห่าง

 

เทคโนโลยีนี้ใช้โดรนบินเหนือพื้นที่สำรวจโดยใช้แสงเลเซอร์ส่องไปกระทบที่เป้าหมาย เพื่อวัดระยะทางที่สะท้อนกลับกระบวนการนี้ได้ปฏิบัติมาแล้วกว่าหลายพันครั้งเพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลจุด (point cloud) ที่สามารถแสดงพื้นที่ด้วยความแม่นยำและละเอียดกว่าการสำรวจด้วยภาพถ่าย (Photogrammetry) LiDAR และ Photogrammetry ต่างมีประโยชน์ในการใช้งานทั้งคู่ จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเลือกอุปกรณ์

 

ภาพถ่ายมัลติสเปกตรัม และไฮเปอร์สเปกตรัม

 

กล้องพิเศษเหล่านี้สามารถจับภาพความยาวคลื่นของแสงที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้ สำหรับกลุ่มลูกค้าเกษตรกรรมหรือการสำรวจวัดการเจริญเติบโตของพืชผล หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลแบบมัลติสเปกตรัมเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการจัดเตรียมข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติงานต่อได้

 

สำหรับการใช้งานโดรน เทคนิคการสำรวจและการทำแผนที่นั้นมีให้เลือกมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกวิธีการใดที่ตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด

  

เลือกวิธีการสำรวจในแบบของคุณ

 

เมื่อกำหนดประเภทและคุณภาพของข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป คือ การพิจารณาเลือกโดรน DJI ให้เหมาะสมกับงาน

 

Phantom 4 Pro

 

 

โดรน DJI ที่มีลักษณะคลาสสิคสำหรับถ่ายภาพทางอากาศมาพร้อมกับเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้ว ความละเอียดสูง 20 เมกะพิกเซล เป็นโดรนรุ่นเริ่มต้นที่ควรนำมาพิจารณาในการทำแผนที่ ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Enterprise ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมในการทำแผนที่

 

Phantom 4 RTK

 

 

ได้รับการออกแบบสำหรับนักสำรวจโดยเฉพาะ เครื่องมือที่พร้อมสรรพนี้มาพร้อมการติดตั้งโมดูล RTK เพื่อความแม่นยำระดับเซนติเมตร นี่คือโดรนสำรวจที่น่าเชื่อถือประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับมืออาชีพ ที่ต้องการแนวทางแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ
ขนาดพอเหมาะสามารถเก็บและใส่กระเป๋าได้

 

 

Phantom 4 Multispectral

 

 

สำหรับนักปฐพีวิทยา เกษตรกร นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย โดรน Phantom 4 Multispectral เป็นโดรนถ่ายภาพมัลติสเปกตรัมเหมาะในการจับภาพแสงที่มองเห็นและมองไม่เห็น ง่ายต่อการสร้างแผนที่ดัชนีพืชผล ด้วยกล้อง RGB 1 ตัว และกล้องถ่ายภาพมัลติสเปกตรัม 5 ตัว เรียงตามลำดับ น้ำเงิน เขียว แดง คลื่นขอบแดง คลื่นใกล้อินฟราเรด เซนเซอร์แต่ละตัวจะอยู่ที่ 2 เมกะพิกเซล แบบ Global Shutter ติดตั้งบนแกนกั่นสั่นที่มีความเสถียรแบบ 3 แกน

 

Matrice 300 RTK + Zenmuse P1

 

 

M300 RTK คือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพในงานด้านอุตสาหกรรม มาพร้อมกับ Zenmuse P1 กล้องที่ใช้สำรวจทางอากาศที่ดีที่สุดในงานอุตสาหกรรม เซนเซอร์ฟูลเฟรม 45 เมกะพิกเซล และเลนส์โฟกัสที่ปรับได้บนแกนกันสั่น 3 แกน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ Smart Oblique Capture เพื่อใช้สร้างแบบจำลอง 3 มิติตามจุดมุ่งหมาย ช่วยให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำแนวตั้ง 5 เซนติเมตร และความแม่นยำในแนวนอน 3 เซนติเมตร แม้จะไม่มี GCP ก็ยังครอบคลุม 3 ตารางกิโลเมตรในหนึ่งเที่ยวบิน

 

Matrice 300 RTK + Zenmuse L1

 

 

L1 เป็นกล้องรุ่นแรกที่ใช้ร่วมกับกล้อง LiDAR เป็นกล้องที่มีการรวม Livox LiDAR, IMU เข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง กล้อง CMOS ขนาด 1 นิ้ว บนแกนกันสั่น 3 แกน

 

ด้วยความแม่นยำแนวตั้ง 5 เซนติเมตร และความแม่นยำแนวนอน 10 เซนติเมตร LiDAR รองรับผลตอบแทน 3 แบบ อัตราจุด 240,000 pts/s และระยะการตรวจจับ 450 เมตร โดยอยู่ในกรอบที่มีมาตรฐานระดับ IP44 ป้องกันน้ำและฝุ่น นี่คือความสมบูรณ์แบบสำหรับการจับจุดภาพ 3 มิติ แบบเรียลไทม์ รวบรวมรายละเอียดของโครงสร้างส่วนประกอบที่ซับซ้อน และผลิตแบบจำลองใหม่ที่มีความแม่นยำสูง

 

Matrice 600 Pro

 

 

เครื่องยกขนาดใหญ่นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถหลายด้าน เพิ่มศักยภาพในการโหลดน้ำหนักมากขึ้น โดรนรุ่นนี้พร้อมที่จะใช้กำลังให้เป็นประโยชน์เพื่อบรรทุกอุปกรณ์ ตั้งแต่ LiDAR มัลติสเปกตรัม ไฮเปอร์สเปกตรัม กล้องออบริค และอีกมากมาย

        

เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยแนะแนวทางการซื้อที่เหมาะสมตามความต้องการใช้เพื่องานสำรวจและการทำแผนที่ ไม่ว่าคุณหรือลูกค้าที่ต้องการความเร็วหรือความแม่นยำ เราก็มีโดรนที่เหมาะสมสำหรับคุณ

 

=======================

 

DJI PHANTOM THAILAND

ตัวแทนจำหน่าย DJI อย่างเป็นทางการ ทั้ง 5 สาขา ได้ที่

-DJI @Central World ชั้น 4 โซนลิฟต์แก้ว ข้าง iStudio
-DJI @Central Westgate ชั้น 2
-DJI @Megabangna ชั้น 2
-DJI @Central Festival หาดใหญ่ ชั้น 3
-DJI Service Center พญาไท @KSL Tower

ทดลองบินฟรีก่อนตัดสินใจ

บริการสอนการใช้งานฟรี!

#DJI_Authorized_Dealer

#DJI_Service_Center

ศูนย์บริการ DJI มาตรฐานแห่งแรกในไทย

Inbox: http://m.me/everyonecanfly

LINE: http://line.me/ti/p/~@phantomthailand

Phone: 02-026-3807

[email protected]

http://www.phantomthailand.com

 

=======================

 

ข้อมูลจาก DJI

แปลและเรียบเรียงโดย DJI Phantom Thailand

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

picture_free
icon-0per icon-warranty1y icon-sendfree
product image product image hover

DJI Mini SE

฿10,900

สินค้าหมด

picture_free
icon-0per icon-warranty1y icon-sendfree
product image product image hover

DJI Mini 2 Fly More Combo

฿20,990

สินค้าหมด

picture_free
icon-0per icon-warranty1y icon-sendfree
product image product image hover

DJI Mini SE Fly More Combo

฿14,840

สินค้าหมด

picture_free
icon-0per icon-warranty1y icon-sendfree
product image product image hover

DJI Air 2S Fly More Combo

฿46,200

สินค้าหมด

backtotop DJI Phantom Thailand