Banner
Tips & Tech Aug 24, 2017

สอนใช้ Spark QuickShot 4 แบบ สร้าง 4 ช็อตเจ๋ง!

ใครมี Spark อยู่ในมือ และกำลังสนใจโหมดใหม่ล่าสุดจาก DJI อย่าง QuickShot ซึ่งจะช่วยให้บันทึกภาพวิดีโอได้อย่างง่ายๆ แต่กลับได้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ! วันนี้เรามี How to แบบ Step by Step มาฝากกันแล้วครับ รีบไปดูแล้วทำตามกันได้เล้ยยยยย

 

#Rocket >> บินสูงขึ้นไปตรงๆ ในขณะที่ล็อกมุมกล้องให้ยิงลงมาด้านล่าง

Spark QuickShot

 

 

1. เปิด DJI Go app ขึ้นมา พร้อมเช็กให้แน่ใจว่าตั้งค่า Spark ให้อยู่ใน P Mode เรียบร้อยแล้ว

2. เลือกเมนู QuickShot ซึ่งจะอยู่ตรงกลางด้านซ้ายมือของหน้าจอ DJI Go app เป็นสัญลักษณ์รูปม้วนฟิล์มภาพยนตร์

3. ใช้นิ้วลากบนหน้าจอ DJI Go app เพื่อเลือกเป้าหมายที่ต้องการ

4. เมื่อเลือกเป้าหมายแล้วด้านล่างของหน้าจอ DJI Go app จะมีโหมดย่อยขึ้นมาให้เลือก ตรงนี้เลือก Rocket ซึ่งจะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรพุ่งขึ้นตรงครับ

5. ปกติระยะในการบินของ Rocket จะถูกตั้งไว้ที่ 40 เมตร ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้กดที่สัญลักษณ์ Rocket อีกครั้ง จะมีแถบเลื่อนขึ้นมา ให้เราปรับระยะในการบินตามต้องการได้เลยครับ (เมื่อควบคุม Spark ด้วยรีโมตฯ จะมีระยะในการบินของ Rocket ได้ในช่วง 10-90 เมตร แต่ถ้าควบคุม Spark ด้วยสมาร์ตโฟน จะมีระยะในการบินได้แค่ในช่วง 10-45 เมตรนะครับ)

6. เมื่อเลือกระยะในการบินเรียบร้อยแล้ว ก็ให้กด Go ตรงกลางหน้าจอ DJI Go app ได้เลย เพียงเท่านี้ Spark ก็จะทำการบินมาอยู่เหนือเป้าหมายที่เราต้องการ แล้วบินขึ้นไปในขณะที่ยังล็อกมุมกล้องให้ยิงลงมาที่ด้านล่างเพื่อบันทึกภาพวิดีโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิดีโอที่ได้จะมีความยาว 10 วินาที ทั้งนี้ ในการบินแบบ Rocket นั้น จะมีความเร็วสูงสุดได้ที่ 3 เมตร/วินาที นะครับ

 

 

 

#Dronie >> บินถอยหลังหรือบินขึ้นไป โดยที่มุมกล้องถูกล็อกไว้ที่วัตถุเป้าหมาย

Spark QuickShot

 

 

1. เปิด DJI Go app ขึ้นมา พร้อมเช็กให้แน่ใจว่าตั้งค่า Spark ให้อยู่ใน P Mode เรียบร้อยแล้ว

2. เลือกเมนู QuickShot ซึ่งจะอยู่ตรงกลางด้านซ้ายมือของหน้าจอ DJI Go app เป็นสัญลักษณ์รูปม้วนฟิล์มภาพยนตร์

3. ใช้นิ้วลากบนหน้าจอ DJI Go app เพื่อเลือกเป้าหมายที่ต้องการ

4. เมื่อเลือกเป้าหมายแล้วด้านล่างของหน้าจอ DJI Go app จะมีโหมดย่อยขึ้นมาให้เลือก ตรงนี้เลือก Dronie ซึ่งจะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรพุ่งขึ้นทำมุมประมาณ 45° ครับ

5. ปกติระยะในการบินของ Dronie จะถูกตั้งไว้ที่ 40 เมตร ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้กดที่สัญลักษณ์ Dronie อีกครั้ง จะมีแถบเลื่อนขึ้นมา ให้เราปรับระยะในการบินตามต้องการได้เลยครับ (เมื่อควบคุม Spark ด้วยรีโมตฯ จะมีระยะในการบินของ Dronie ได้ในช่วง 10-120 เมตร แต่ถ้าควบคุม Spark ด้วยสมาร์ตโฟน จะมีระยะในการบินได้แค่ในช่วง 10-60 เมตรนะครับ)

6. เมื่อเลือกระยะในการบินเรียบร้อยแล้ว ก็ให้กด Go ตรงกลางหน้าจอ DJI Go app ได้เลย เพียงเท่านี้ Spark ก็จะทำการบินถอยไปให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงบินขึ้นเป็นมุมเฉียง ในขณะที่ยังล็อกมุมกล้องมาที่เป้าหมายที่เราเลือกไว้ด้านล่าง เพื่อบันทึกภาพวิดีโอให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งวิดีโอที่ได้จะมีความยาว 10 วินาที แต่ทั้งนี้ ในการบินแบบ Dronie นั้นจะมีความเร็วสูงสุดได้ที่ 3 เมตร/วินาที ครับ

 

 

 

#Circle >> บินไปรอบๆ วัตถุเป้าหมาย

Spark QuickShot

 

 

1. เปิด DJI Go app ขึ้นมา พร้อมเช็กให้แน่ใจว่าตั้งค่า Spark ให้อยู่ใน P Mode เรียบร้อยแล้ว

2. เลือกเมนู QuickShot ซึ่งจะอยู่ตรงกลางด้านซ้ายมือของหน้าจอ DJI Go app เป็นสัญลักษณ์รูปม้วนฟิล์มภาพยนตร์

3. ใช้นิ้วลากบนหน้าจอ DJI Go app เพื่อเลือกเป้าหมายที่ต้องการ

4. เมื่อเลือกเป้าหมายแล้วด้านล่างของหน้าจอ DJI Go app จะมีโหมดย่อยขึ้นมาให้เลือก ตรงนี้เลือก Circle ซึ่งจะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรกำลังม้วนเป็นวงกลมครับ

5. ปกติโหมด Circle จะถูกตั้งไว้ให้บินวนแบบทวนเข็มนาฬิกา ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้กดที่สัญลักษณ์ Circle อีกครั้ง จะมีแถบขึ้นมาให้เราสลับเป็นบินตามเข็มนาฬิกาได้

6. เมื่อเลือกว่าจะบินตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาได้แล้ว ก็ให้กด Go ตรงกลางหน้าจอ DJI Go app ได้เลย เพียงเท่านี้ Spark ก็จะจับโฟกัสมาที่เป้าหมายที่เราเลือกไว้ แล้วขึ้นไปบินวนรอบ โดยรัศมีในการบินที่เป็นระยะระหว่างเป้าหมายกับตัวลำ Spark นั้นจะเท่ากันตลอด เป็นระยะที่ถูกกำหนด-ขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่ง Spark จะบินแบบ Circle จนครบรอบเป็นวงกลมด้วยเวลา 10 วินาที จึงบันทึกภาพวิดีโอได้นาน 10 วินาทีเท่ากับแบบ Rocket และ Dronie แต่ความเร็วสูงสุดที่ Circle ทำได้ จะอยู่ที่ 6 เมตร/วินาที นะครับ

 

 

 

#Helix >> บินวนรอบเป้าหมาย พร้อมค่อยๆ ปรับระดับความสูงไปเรื่อยๆ คล้ายการบินแบบเป็นเกลียว

Spark QuickShot

 

1. เปิด DJI Go app ขึ้นมา พร้อมเช็กให้แน่ใจว่าตั้งค่า Spark ให้อยู่ใน P Mode เรียบร้อยแล้ว

2. เลือกเมนู QuickShot ซึ่งจะอยู่ตรงกลางด้านซ้ายมือของหน้าจอ DJI Go app เป็นสัญลักษณ์รูปม้วนฟิล์มภาพยนตร์

3. ใช้นิ้วลากบนหน้าจอ DJI Go app เพื่อเลือกเป้าหมายที่ต้องการ

4. เมื่อเลือกเป้าหมายแล้วด้านล่างของหน้าจอ DJI Go app จะมีโหมดย่อยขึ้นมาให้เลือก ตรงนี้เลือก Helix ซึ่งจะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรกำลังม้วนเป็นเกลียวครับ

5. ปกติระยะในการบินของ Helix จะถูกตั้งไว้ที่ 40 เมตร ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้กดที่สัญลักษณ์ Helix อีกครั้ง จะมีแถบเลื่อนขึ้นมา ให้เราปรับระยะในการบินตามต้องการได้เลย (เมื่อควบคุม Spark ด้วยรีโมตฯ จะมีระยะในการบินของ Helix ได้ในช่วง 10-150 เมตร แต่ถ้าควบคุม Spark ด้วยสมาร์ตโฟน จะมีระยะในการบินได้แค่ในช่วง 10-75 เมตรนะครับ)

6. และเหมือนกับโหมด Circle โหมด Helix ก็เลือกว่าจะให้บินวนแบบทวนหรือตามเข็มนาฬิกาได้เช่นกัน ซึ่งปกติมันจะถูกตั้งไว้แบบทวนเข็มครับ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยน ก็แค่ปรับตรงแถบที่อยู่ด้านขวามือของแถบปรับระยะในการบินได้เลยครับ

7. เมื่อเลือกระยะในการบินและเลือกว่าจะบินตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาได้แล้ว ก็ให้กด Go ตรงกลางหน้าจอ DJI Go app ได้เลย เพียงเท่านี้ Spark ก็จะโฟกัสมาที่เป้าหมายที่เราเลือก แล้วขึ้นไปบินวนรอบเป็นเกลียวเพื่อบันทึกภาพวิดีโอนาน 10 วินาที ทั้งนี้ การบินแบบ Helix จะมีความเร็วสูงสุดได้ที่ 6 เมตร/วินาที นะครับ

 

 

 

 

 

ลองไปบินกันดูนะครับสำหรับ QuickShot ทั้ง 4 แบบ และถ้าได้ผลงานเจ๋งๆ มายังไง ก็เอามาแบ่งปันกับเราได้นะครับ แต่ถ้าใครสนใจ แต่ยังไม่มี Spark  อยู่ในมือล่ะก็ ติดต่อเราได้ที่ DJI Phantom Thailand ทั้ง 3 สาขา สยามดิสคัฟเวอร์รี่ /เซ็นทรัล เวสต์เกต และช่างชุ่ย เลยนะครับ ^^

 

 =======================

 

ข้อมูลและภาพจาก DJI Support

 

แปลและเรียบเรียงโดย DJI Phantom Thailand

=======================

Phantom Thailand Co., Ltd.

ตัวแทนจำหน่าย DJI อย่างเป็นทางการ และศูนย์บริการ DJI มาตรฐานแห่งแรกในไทย

Inbox: http://m.me/everyonecanfly

LINE: @phantomthailand

Phone: 062-594-6441

[email protected]

www.phantomthailand.com

 

 

 

SHAER POST

New release

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างผลงานระดับภาพยนตร์ บน DJI Air 2S ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
Featured Image
Tips & Tech Jul 19, 2021

DJI Air 2S สุดยอดโดรนพกพาที่อัปเกรดประสิทธิภาพกล้องให้สูงขึ้น ด้วยเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 1 นิ้ว จึงช่วยเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีขึ้น ทั้งภาพนิ่งที่สามารถถ่ายได้คมชัดสูงสุด 20MP และวิดีโอระดับ 5.4K มาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะใหม่ล่าสุดอย่าง MasterShots ที่ช่วยให้นักบินโดรนสร้างผลงานระดับภาพยนตร์ได้ง่ายๆ ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง? และมีวิธีใช้งานอย่างไร? บทความนี้ DJI Phantom Thailand มีเคล็ดลับมาฝากกันแล้วครับ!

แกะกล่องของใหม่ DJI FPV พร้อมเจาะลึกฟังก์ชันเด็ด
Featured Image
Tips & Tech Mar 03, 2021

DJI FPV ชุดอุปกรณ์ FPV รุ่นใหม่! เอาใจนักบินโดรนสายซิ่งที่อยากสัมผัสประสบการณ์บินโดรนแบบเต็มตา หรือมุมมองแบบบุคคลที่ 1 นั่นเอง ซึ่งบอกเลยว่าสเปกไม่ธรรมดา ทั้งความสามารถในการบันทึกวิดีโอ 4K/60fps โหมดการบินที่มีให้เลือกหลากหลาย บังคับบินง่ายด้วยรีโมตฯ สุดล้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง DJI Phantom Thailand ก็ไม่พลาดนำมาแกะกล่องพร้อมเจาะลึกฟังก์ชันเด่นให้ดูก่อนใคร บอกเลยว่าสายซิ่งห้ามพลาด!

เคล็ดลับใช้งาน DJI Pocket 2 เก็บช็อตสวยทุกสถานการณ์
Featured Image
Tips & Tech Jan 05, 2021

DJI Pocket 2 กล้อง 4K พร้อมกันสั่นในตัวรุ่นล่าสุดจาก DJI ที่พร้อมให้ผู้ใช้งานพกติดกระเป๋าออกไปเก็บช็อตสวยได้ทุกที่ บทความนี้เราจะมาแนะนำ 5 สถานการณ์ ที่เหมาะสำหรับใช้กล้องจิ๋วรุ่นนี้ถ่ายทำกัน ซึ่งจะมีเคล็ดลับการใช้งานอย่างไร? สายวิดีโอ สาย Vlog ห้ามพลาดครับ!

เคล็ดลับใช้งาน DJI OM 4 ถ่ายจากมือถือ แต่ได้ผลงานเหมือนมือโปรฯ
Featured Image
Tips & Tech Oct 02, 2020

เดี๋ยวนี้แค่มีกล้องสมาร์ตโฟนก็พร้อมให้คุณถ่ายรูปสวยๆ ได้ทุกที่ แต่ถ้าอยากสร้างผลงานให้เจ๋งกว่านี้ ต้องเสริมด้วยตัวนี้เลย! DJI OM 4 ไม้กันสั่นอัจฉริยะสำหรับสมาร์ตโฟน ที่จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพได้ง่ายๆ บทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะของ DJI OM 4 กัน คนรักกล้องมือถือห้ามพลาด!

เคล็ดลับ ถ่ายวิดีโอสุดเท่จากในบ้าน ด้วยกล้อง Osmo Action
Featured Image
Tips & Tech Aug 18, 2020

อยู่บ้านก็สร้างคลิปวิดีโอสุดเท่อวดโลกโซเชียลฯ ได้! แค่มีกล้อง DJI Osmo Action ด้วยบอดี้ที่มีขนาดเล็กและทนทาน ทำให้คุณสามารถวางถ่ายได้ทุกที่ในบ้าน บทความนี้ DJI Phantom Thailand จะพาไปดูรีวิวการใช้งานจริงจาก Josh Yeo เพื่อเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปของคุณกันครับ ^^

รวมคลิป สอนใช้งาน DJI Mavic Air 2 แบบละเอียดยิบ!
Featured Image
Tips & Tech Aug 03, 2020

DJI Mavic Air 2 โดรนพกพารุ่นล่าสุด ที่ชูจุดเด่นถ่ายภาพนิ่งชัด 48MP และวิดีโอระดับ 4K พร้อมระบบติดตามอัตโนมัติที่อัปเกรดการทำงานขึ้นมาอีกขั้น จึงกลายเป็นโดรนที่หลายคนจับตามอง! สำหรับใครกำลังเล็งโดรนรุ่นนี้ไว้อยู่ หรือเพิ่งเป็นเจ้าของได้ไม่นาน วันนี้ DJI Phantom Thailand ได้รวมคลิปสอนใช้งาน DJI Mavic Air 2 ตั้งแต่การเซ็ตค่าเริ่มต้น ยันวิธีใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เพื่อให้คุณบินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไปดูพร้อมกันเลยครับ!

6 ไอเดีย ถ่าย Indoor ด้วย Mavic Mini ไม่ต้องบิน ก็ได้ภาพอย่างเทพ!
Featured Image
Tips & Tech Jul 24, 2020

ใครว่าโดรนต้องบินถ่ายอย่างเดียว ตั้งอยู่กับที่ก็สร้างสรรค์ผลงานสุดเจ๋งได้ แม้ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านครับ! สำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียใหม่ๆ DJI Mavic Mini เป็นโดรนที่เหมาะกับการเก็บช็อตสวยๆ ในทุกช่วงเวลาของคุณ ว่าแล้วก็ไปชม 6 ไอเดียถ่าย Indoor ด้วย DJI Mavic Mini กันเลยครับ

เคล็ด(ไม่)ลับ ใช้งาน Osmo Action เก็บความน่ารัก สดใส ของสัตว์เลี้ยงตัวโปรด
Featured Image
Tips & Tech Jul 21, 2020

ไม่ว่าจะมีสุนัขขี้เล่น หรือน้องแมวน่ากอดอยู่ที่บ้าน คุณเจ้าของก็อยากเก็บภาพความน่ารัก สดใสเอาไว้ใช่ไหมล่ะครับ? วันนี้ DJI Phantom Thailand เลยมีเคล็ดลับใช้งาน DJI Osmo Action ถ่ายสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมาฝาก ไปดูกันเลยคร้าบ~

HOW TO Livestream ด้วยกล้อง Osmo Action ให้เหมือนมือโปรฯ มาเอง!
Featured Image
Tips & Tech Jun 02, 2020

ปัจจุบันการ Live หรือถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียกำลังได้รับความนิยมสุดๆ ซึ่งตอนนี้ DJI Osmo Action ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใช้งาน Livestream ได้สักพักแล้วนะครับ! เรียกว่าถูกใจสาย Vlog สายโซเชียลฯ ไม่น้อย ซึ่งจะมีวิธีการใช้งานอย่างไร? มาดูไปพร้อมๆ กันเลยครับ!

10 เคล็ดลับ ใช้งาน Osmo Pocket ให้เซียนแบบมือโปรฯ!
Featured Image
Tips & Tech May 15, 2020

DJI Osmo Pocket กล้องไซส์จิ๋วแต่อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติทรงพลัง สามารถถ่ายวิดีโอได้คมชัดระดับ 4k/60fps และมีฟีเจอร์อัจฉริยะให้เลือกใช้มากมาย ถือเป็นไอเทมที่สร้างมาเพื่อการถ่ายภาพและวิดีโออย่างแท้จริง บทความนี้ DJI Phantom Thailand จึงมี 10 เคล็ดลับการใช้งานที่จะช่วยให้มือใหม่สร้างผลงานได้แบบมือโปรฯ มาฝาก อยากมีผลงานเจ๋งๆ คลิกอ่านต่อเลยครับ!

5 ทิปส์ เปลี่ยนฉากวิดีโอเท่ๆ ด้วย Osmo Mobile 3
Featured Image
Tips & Tech Feb 11, 2020

การเปลี่ยนฉากจากวิดีโอหนึ่งไปยังอีกวิดีโอหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Transition เป็นเทคนิคที่เห็นบ่อยๆ ในงานภาพยนตร์ ทำให้วีดีโอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของไม้กันสั่นอัจฉริยะอย่าง DJI Osmo Mobile 3 ก็สามารถใช้ถ่ายทำลูกเล่นนี้ได้ลื่นไหลด้วยสมาร์ตโฟน! บทความนี้ DJI Phantom Thailand มี 5 ทิปส์ เปลี่ยนฉากวิดีโอเท่ๆ มาฝากกัน สายวิดีโอห้ามพลาดครับ!

เคล็ดลับใช้งาน Mavic Mini ที่มือใหม่ต้องรู้
Featured Image
Tips & Tech Dec 23, 2019

DJI Mavic Mini สุดยอดโดรนไซส์เล็กขนาดพกพา รุ่นล่าสุดจาก DJI ด้วยขนาดที่เบาเพียง 249 กรัม แต่มาพร้อมกล้องคุณภาพสูงที่สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ชัดถึง 12MP วิดีโอระดับ 2.7K แถมยังใช้งานง่าย จึงเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการภาพมุมสูงสวยๆ ซึ่งวันนี้ DJI Phantom Thailand มีเคล็ดลับการใช้งาน DJI Mavic Mini ที่มือใหม่ต้องรู้ มาฝากกันครับ

เทคนิคถ่ายภาพใต้น้ำ ให้สวยงามแบบมือโปรฯ ด้วย Osmo Action
Featured Image
Tips & Tech Dec 18, 2019

ใครที่ชื่นชอบการดำน้ำใต้ท้องทะเล ก็คงไม่อยากพลาดเก็บภาพมุมมองใต้น้ำเจ๋งๆ ไว้ใช่ไหมล่ะครับ? วันนี้ DJI Phantom Thailand มีเทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำด้วยกล้อง DJI Osmo Action เพื่อให้ได้ผลงานที่สวย คมชัด และถูกใจมาฝาก อ่านต่อพร้อมกันเลยครับ!

สร้างวิดีโอสุดเจ๋งบน Osmo Pocket ได้ง่ายๆ ด้วยฟีเจอร์ Story Mode
Featured Image
Tips & Tech Nov 20, 2019

Osmo Pocket มาพร้อมฟีเจอร์สุดเจ๋งอย่าง Story Mode ที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์วิดีโอแบบมืออาชีพได้ง่ายๆ ในไม่กี่คลิก วันนี้ DJI Phantom Thailand จะพามาเจาะลึกไฮไลท์เด็ดของ Story Mode รวมถึงการวิธีใช้งาน อย่ารอช้า! คลิกอ่านต่อเลยครับ

เคล็ดลับ ใช้งานจอหน้า Osmo Action ที่สายเซลฟี่ไม่ควรพลาด!
Featured Image
Tips & Tech Oct 15, 2019

ฉีกกฎการถ่ายเซลฟี่แบบเดิมๆ ด้วย Osmo Action แอคชั่นแคมที่มาพร้อมจอแสดงผลแบบสีด้านหน้า สะดวกเวลาจัดองค์ประกอบภาพ จะถ่าย Vlog หรือถ่ายเซลฟี่ก็ไม่มีหลุดเฟรม บวกกับความอึด ถึก ทน ที่สามารถใช้งานท่ามกลางความเย็นได้ต่ำสุดถึง -10°C จึงเป็นกล้องที่เกิดมาเพื่อสายลุยโดยเฉพาะ วันนี้ DJI Phantom Thailand มีเคล็ดลับการใช้งานจอหน้า Osmo Action มาฝาก ไปดูกันเลยครับ!

How to ใช้งาน Osmo Mobile 3 ให้เซียนเหมือนมือโปรฯ
Featured Image
Tips & Tech Oct 09, 2019

Osmo Mobile 3 ไม้กันสั่นแบบพับได้รุ่นล่าสุดจาก DJI ที่จะช่วยให้การถ่ายภาพและวิดีโอบนสมาร์ตโฟนของคุณเจ๋งยิ่งขึ้น วันนี้ DJI Phantom Thailand จะมาแนะนำวิธีใช้งาน Osmo Mobile 3 เพื่อให้มือใหม่สร้างสรรค์ผลงานได้เซียนแบบมือโปรฯ อย่ารอช้า! ไปดูกันเลยครับ

เคล็ดลับ ตั้งค่ากล้อง Osmo Pocket ถ่ายช็อตสวย ง่ายๆ ใน 2 นาที
Featured Image
Tips & Tech Aug 09, 2019

สำหรับใครที่มี Osmo Pocket อยู่ในมือ แล้วอยากใช้เจ้ากล้องจิ๋วตัวนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเก็บทุกโมเมนต์ประทับใจได้แบบมืออาชีพ วันนี้ DJI Phantom Thailand มีเคล็ดลับการตั้งค่ากล้อง Osmo Pocket ที่จะช่วยให้คุณถ่ายช็อตสวยได้ง่ายๆ ใน 2 นาที มาฝากกันครับ

5 Steps ถ่าย Timelapse ยามค่ำคืนแบบมือโปรฯ ด้วย Osmo Action
Featured Image
Tips & Tech Aug 05, 2019

Osmo Action ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บช็อตสวยๆ เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นนะครับ แต่ยังมีฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานตอนกลางคืนด้วย ลองคิดดูว่า ถ้าเพิ่มลูกเล่นให้วิดีโอด้วยการใช้โหมด Timelapse ถ่ายตามท้องถนนให้เห็นเป็นเส้นแสงไฟสวยๆ ก็คงน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ซึ่งวันนี้ DJI Phantom Thailand มี 5 Steps ถ่าย Timelapse ยามค่ำคืนแบบมือโปรฯ ด้วย Osmo Action ที่จะช่วยให้คุณครีเอทผลงานเจ๋งๆ มาฝาก อย่ารอช้า! ลองทำตามไปพร้อมกันทีละสเต็ปได้เลยครับ

เคล็ด(ไม่)ลับ ใช้งาน Osmo Action เป็นใน 10 นาที
Featured Image
Tips & Tech Jul 11, 2019

คุณอาจคิดว่าการใช้งานแอคชั่นแคมรุ่นใหม่อย่าง Osmo Action นั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเจ้ากล้องตัวนี้อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย แต่จริงๆ แล้วคุณสามารถใช้งาน Osmo Action ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะใช้งานผ่านหน้าจอทัชสกรีน หรือแอปพลิเคชัน DJI Mimo วันนี้ DJI Phantom Thailand จึงมีเคล็ดลับการใช้งาน Osmo Action มาฝาก ไปดูกันเลยครับ!

5 เทคนิค ถ่าย Timelapse แบบไม่ซ้ำใคร ด้วย Osmo Pocket
Featured Image
Tips & Tech Apr 24, 2019

Osmo Pocket มีฟีเจอร์เด็ดให้คุณถ่ายวิดีโอ Timelapse ได้แบบไม่ซ้ำใคร ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดยตั้งกล้องไว้ในจุดที่เหมาะสม เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ เช่น ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก หรือตอนที่ผู้คนเดินสัญจรไปมา ที่สำคัญ ยังสามารถสนุกกับ Timelapse แบบ Motionlapse ที่เคลื่อนมุมกล้องขณะถ่ายทำได้อีกด้วย! ซึ่งวันนี้ DJI Phantom Thailand มีเทคนิคการถ่าย Timelape ด้วย Osmo Pocket ที่จะช่วยให้คุณครีเอทผลงานเจ๋งๆ มาฝากกันครับ

5 ทิปส์ เพิ่มลูกเล่นวิดีโอให้เจ๋งแบบมือโปรฯ ด้วย Mavic 2
Featured Image
Tips & Tech Mar 13, 2019

DJI Mavic 2 โดรนติดกล้องสุดเทพขนาดพกพา อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติสุดล้ำพอๆ กับโดรนรุ่นใหญ่ ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การบินโดรนในมุมมองที่แปลกใหม่ และกว้างไกลกว่าเดิม สำหรับใครที่เป็นเจ้าของ DJI Mavic 2 อยู่ วันนี้ DJI Phantom Thailand มี 5 ทิปส์ง่ายๆ ให้คุณเพิ่มลูกเล่นวิดีโอได้เจ๋งแบบมือโปรฯ มาฝากกันครับ

7 พื้นฐานบินโดรน ที่นักบินมือใหม่ต้องรู้!
Featured Image
Tips & Tech Nov 19, 2018

ใครที่เป็นนักบินมือใหม่ และอยากรู้วิธีบินโดรนอย่างถูกต้อง วันนี้ DJI Phantom Thailand มี 7 พื้นฐานการบินง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน เพื่อให้คุณบินเก็บภาพมุมสูงสวยๆ ได้อย่างปลอดภัย มาฝากกันครับ!

7เทคนิคเคลื่อนมุมกล้อง บันทึกวิดีโอให้เจ๋ง ด้วย Osmo Mobile
Featured Image
Tips & Tech Sep 18, 2018

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไม้กันสั่นอัจฉริยะสำหรับสมาร์ตโฟนอย่าง DJI Osmo Mobile หรือ Osmo Mobile 2 แค่ตั้งกล้องบันทึกวิดีโออยู่กับที่อาจดูธรรมดาไป ไม่ได้ประโยชน์สูงสุด วันนี้เราจึงมาแนะนำ 7เทคนิคเคลื่อนมุมกล้องเจ๋งๆ ไว้ช่วยสร้างความน่าตื่นเต้นให้ทุกโมเมนต์ของคุณกันครับ

6 เทคนิคถ่ายภาพสวยจากโดรน ให้พร้อมลง IG แบบมือโปร
Featured Image
Tips & Tech Sep 12, 2018

Instagram หรือ IG เป็นหนึ่งช่องทางสุดฮิตในการแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอมุมสูงสวยๆ แบบมือโปร ซึ่งคุณเองก็ถ่ายภาพแบบนั้นได้ไม่ยาก หากรู้จักพัฒนาฝีมือเสมอ วันนี้ลองมาฝึกทริคเล็กๆ น้อยๆ กับ DJI Phantom Thailand กันครับ

มือใหม่ระวัง! 7 การตั้งค่ากล้องโดรนที่มักทำผิด
Featured Image
Tips & Tech Aug 21, 2018

มีใครเป็นนักบินโดรนมือใหม่บ้าง? รู้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญของการถ่ายภาพและวิดีโอให้ยอดเยี่ยมนั้นอยู่ที่การตั้งค่ากล้องโดรน แต่มือใหม่บางคนอาจจะยังตั้งค่าแบบผิดๆ ถูกๆ กันอยู่ ทำให้แทนที่จะได้ผลงานสุดเจ๋ง เลยกลายเป็นได้ผลงานสุดเซ็งมาแทน เราจึงรวบรวม 7ข้อผิดพลาดในการตั้งค่ากล้องโดรน มาให้เรียนรู้และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนขึ้นบินกันครับ ^^

Traveling With Mavic Air: The Ultimate Tips
Featured Image
Tips & Tech Aug 02, 2018

เที่ยวทริปหน้ามีภาพสวยๆ เท่ๆ ได้ไม่ยาก ถ้าคุณมีโดรนอัจฉริยะอย่าง DJI Mavic Air พร้อมทิปส์ดีๆ ที่เราเอามาฝากกันวันนี้ครับ รีบอ่านเลย ห้ามพลาด!

9 วิธีบังคับ Mavic Air แบบเท่ๆ ด้วยสัญญาณมือ (SmartCapture)
Featured Image
Tips & Tech May 21, 2018

SmartCapture เป็นฟีเจอร์เจ๋งๆ จาก DJI ที่ทำให้บังคับ Mavic Air ด้วยสัญญาณมือครับ ซึ่งใช้งานง่ายมาก จะนักบินมือใหม่หรือมือเก๋าก็บอกเลยว่าชิล ที่สำคัญรับรองว่าใช้แล้วคูลสุดๆ ซึ่งวันนี้ DJI Phantom Thailand เอา 9 วิธีใช้งานตัวอย่างมาแนะนำกันแล้วครับ มาลองทำพร้อมกันเลย!

เทคนิคถ่ายวิดีโอให้เจ๋ง ด้วยการใส่ลูกเล่นจาก Osmo Mobile 2
Featured Image
Tips & Tech Mar 02, 2018

ใครชอบถ่ายวิดีโอ บอกเลยครับว่า Osmo Mobile 2 มีหลายโหมดเท่ๆ ที่คุณต้องห้ามพลาด! แถมแต่ละโหมดก็ยังใช้ง่ายสุดๆ ช่วยสร้างผลงานได้แบบมืออาชีพ วันนี้ไปรู้จักแต่ละโหมดพร้อมกันเลยครับ

เทคนิคเตรียม Osmo Mobile 2 ให้พร้อมสนุกกับทุกช็อต
Featured Image
Tips & Tech Feb 23, 2018

มีใครได้เป็นเจ้าของ หรือใกล้ได้เป็นเจ้าของ Osmo Mobile 2 ไม้กันสั่นอัจฉริยะสำหรับสมาร์ตโฟนรุ่นล่าสุดจาก DJI กันแล้วบ้างครับ? ซึ่งถ้าคุณอยากมีอยู่ในมือ แล้วดึงความเจ๋งออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ (ดูรีวิวความเจ๋งได้ที่นี่ http://bit.ly/2EZxhaZ) พื้นฐานเลยคือต้องรู้วิธีเตรียมพร้อมอุปกรณ์แบบถูกต้องก่อน ตามเทคนิคที่เราเอามาฝากกันแล้วครับ

#MavicAirTutorial แนะนำ 2 QuickShot ใหม่ Boomerang และ Asteroid
Featured Image
Tips & Tech Feb 13, 2018

ใครชอบ QuickShot หรือโหมดบินอัตโนมัติที่สั่งงานสุดง่าย แต่ถ่ายวิดีโอได้สุดเทพ ใน DJI Spark ตอนนี้โดรนรุ่นล่าสุดอย่าง DJI Mavic Air ก็ทำได้แล้ว แถมยังเปิดตัวมาพร้อม 2 หมวดใหม่สุดเจ๋ง คือ Boomerang และ Asteroid ด้วย วันนี้เราจะพาไปรู้จักกันครับ

สอนใช้ SmartCapture บิน DJI Mavic Air ง่ายๆ ด้วยสัญญาณมือ
Featured Image
Tips & Tech Feb 08, 2018

บินโดรนแบบล้ำๆ สมัยนี้ไม่ต้องมีรีโมตฯ ก็ได้ครับ มีแค่มือกับฟีเจอร์อัจฉริยะอย่าง SmartCapture ใน DJI Mavic Air ก็พอ ซึ่งถ้าใครอยากลองร่ายเวทมนต์ใส่โดรนให้บินด้วยสองมือของตัวเองได้บ้าง รีบมาดูฮาวทูดีๆ จาก DJI Phantom Thailand กันได้เลยครับ!

เทคนิคสร้าง 3D Model ด้วยภาพจากโดรนง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ ตอนที่ 2
Featured Image
Tips & Tech Feb 01, 2018

ใครยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 ไปอ่านก่อนได้ที่นี่นะครับ http://bit.ly/2E4fLSE และหลังจากอ่านจบกับเตรียมตัวตามคำแนะนำพร้อมแล้ว ก็มารู้วิธีขึ้นบินกับการสร้าง 3D Model ผ่านเว็บไซต์กันได้เลย!

เทคนิคสร้าง 3D Model ด้วยภาพจากโดรนง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ ตอนที่ 1
Featured Image
Tips & Tech Jan 04, 2018

นอกจากเก็บภาพและวิดีโอสวยๆ แล้ว รู้ไหมว่าอีกประโยชน์สำคัญของโดรน DJI คือใช้เป็น 3D Scanner ได้ด้วยนะครับ แถมตอนนี้ยังเอาภาพที่สแกนมาสร้างเป็น 3D Model ได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์อีกต่างหาก ซึ่งทำได้อย่างไรนั้น? วันนี้ DJI Phantom Thailand พร้อมพาคุณไปลองทำด้วยกันแล้วครับ!

DJI พัฒนา AeroScope ช่วยระบุและติดตามโดรนเพื่อความปลอดภัย
Featured Image
Tips & Tech Oct 27, 2017

ฝั่งบ้านเราเพิ่งมีประกาศให้ขึ้นทะเบียนโดรน ฝั่ง DJI ก็เพิ่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ AeroScope ไว้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้สามารถระบุและติดตามโดรนที่กำลังบินอยู่ได้ เพื่อช่วยเรื่องความปลอดภัย และให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อบังคับทางกฎหมายขึ้นมาครับ ซึ่งมีรายละเอียดอะไรที่นักบินควรสนใจบ้าง วันนี้ DJI Phantom Thailand จะพามารู้กัน

8 เคล็ดไม่ลับ ฉบับพกโดรนไปเที่ยวด้วย
Featured Image
Tips & Tech Aug 11, 2017

แจ่มแน่นอนถ้าได้ไปเที่ยวพร้อมมีโดรนไปด้วย เพราะเมื่อสถานที่สวยๆ เจอกับไอเท็มที่ถ่ายภาพและวิดีโอได้เก๋ๆ อย่างโดรน โอกาสที่คุณจะสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ก็อยู่ในมือชัวร์ครับ ยิ่งถ้าได้รู้ 8 เคล็ดไม่ลับที่นี้ด้วย รับรองเลยว่าจะแจ่มไปอีก 8 เท่า! รีบคลิกอ่านสิครับจะรออะไร ^^

สอนใช้ “Gesture Mode” กับ DJI Spark บอกเลย ง่ายนิดเดียว!
Featured Image
Tips & Tech Jul 07, 2017

ถึงเวลาวางรีโมตทิ้งไว้ แล้วเปลี่ยนมาใช้สัญญาณมือควบคุมโดรนแบบเท่ๆ กันแล้วครับ! และถ้าจะให้ล้ำ ให้อินเทรนด์สุดๆ ก็ต้องใช้ Gesture Mode กับ DJI Spark นี่เลย!  ซึ่งวันนี้ DJI Phantom Thailand ได้แปลฮาวทูจาก Wetalkuav หนึ่งในกูรูเรื่องโดรนมาฝากกันแล้วครับ เอาล่ะ วอร์มมือพร้อมหรือยัง?

DJI SPARK FAQ ตอบทุกคำถามสุดฮิต เกี่ยวกับโดรนจิ๋วรุ่นล่าสุด!
Featured Image
Tips & Tech Apr 23, 2017

ใครกำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโดรนจิ๋วรุ่นล่าสุดจาก DJI อย่าง Spark วันนี้ DJI Phantom Thailand ได้รวบรวมคำตอบของทุกคำถามยอดฮิตมาเฉลยแล้ว กดเข้าไปอ่านกันได้เลยครับ!

ทะลุมิติความมันส์กับ DJI GOGGLES แว่นล้ำๆ เพื่อคอหนังและเกมส์
Featured Image
Tips & Tech Jul 18, 2017

ไม่ใช้โดรนก็สัมผัสความเจ๋งของแว่นไฮเทค “DJI GOGGLES” ได้! เพราะนอกจากมันจะใช้บังคับโดรนได้แล้ว ก็ยังเอาไปใช้เล่นเกมส์และดูหนังได้แบบเวิร์กสุดๆ ครับ ซึ่งถ้าใครสนใจ ลองอ่านจาก How to นี้กันได้เลย ^^